top of page

cookies och GDP

Om din webbplats spårar personlig information genom exempelvis användning av cookies eller liknande behöver du tydliggöra det för dina besökare. Var tydlig med vilka spårningsverktyg (t.ex. cookies, flash-cookies, webb-beacons, etc.) som din webbplats använder, vilka personuppgifter de samlar in och varför de används.

Personuppgifter – GDPR

Företaget är personuppgiftsansvarigt för behandling av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och eventuellt för marknadsföringsändamål av annat företag. Du kan begära att personuppgifter rättas eller tas bort.

bottom of page